Warsztaty ekologiczne dla najmłodszych

4 marca 2024 roku klasa pierwsza i oddział przedszkolny wzięły udział w ekologicznych warsztatach pn. „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”. W tym celu odwiedzili nas pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie jego postaw proekologicnych wśród najmłodszych. Warsztaty odbyły się dzięki realizacji programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.