Dyrekcja szkoły

Dyrektorzy:

• Zygmunt Jasionowski – kierownik szkoły w latach 1920-1961,

• Irena Biedrzycka – kierownik szkoły w latach 1961-1973,

• Danuta Witkowska – kierownik szkoły w latach 1973-1977,

• Piotr Witkowski – dyrektor szkoły w latach 1977-1991,

• Zofia Dobrzycka – dyrektor szkoły w latach 1991- 2001,

• Ewa Grunwald- dyrektor szkoły od roku 2001-2015

• Krzysztof Grunwald – dyrektor szkoły od roku 2015.