Konsultacje nauczycieli

Katarzyna Grabowska – Wizner – poniedziałek 7:55 – 8:55
Krzysztof Grunwald – piątek 11:50-12:50
Monika Jakubczyk – poniedziałek 8:45 – 9:45
Marta Kłos – wtorek 14:35-15:35 (co drugi tydzień)
Krystyna Koniecko – piątek 10:45 – 11:45
Anna Kozikowska – wtorek 9:40 – 10:40
Jolanta Karwowska – wtorek 12:00 – 13:00
Edyta Kudrawiec – środa 13:00-14:00
Małgorzata Laszczkowska – piątek 12:45 – 13:45 (co drugi tydzień)
Hanna Mroczkowska – wtorek 10:35-11:35 (co drugi tydzień)
Jolanta Nerkowska – poniedziałek 11:45 – 12:45
Alicja Szleszyńska – poniedziałek 10:40 – 11:40