Nauczyciele

Rada Pedagogiczna naszej szkoły:

1. Krzysztof Grunwald – dyrektor – wychowanie fizyczne.

2. Katarzyna Grabowska – Wizner edukacja wczesnoszkolna,informatyka.

3. Ewa Muczyńska – wychowanie przedszkolne

4. Jolanta Nerkowska – język polski, biblioteka.

5. Jolanta Karwowska – edukacja wczesnoszkolna.

6. Alicja Szleszyńska – przyroda, historia, wos.

7. Krystyna Koniecko – matematyka.

8. Monika Jakubczyk – język angielski.

9. Małgorzata Laszczkowska – religia.

10.  Anna Kozikowska – geografia, chemia, biologia, fizyka.

11. Edyta Kudrawiec – pedagog.

12. Hanna Mroczkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, chemia.

13. Marta Monika Kłos – język niemiecki, technika, doradztwo zawodowe.