Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

  1. Berć Anna- przewodnicząca RR
  2. Cymoch Katarzyna– zastępca przewodniczącego RR
  3. Malinowska Katarzyna – sekretarz RR

Komisja Rewizyjna:

  1. Mioduszewska Ewa
  2. Skibniewska Anna
  3. Wesołowska Ewa