Uczestniczymy w akcjach

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do wielu różnorodnych projektów i programów edukacyjnych:

Razem dbajmy o zdrowie naszych dzieci

Łomżyńskie Forum Samorządowe realizuje projekt pt.: ” Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim, Kolneńskim, Grajewskim, Zambrowskim i Mieście Łomża” finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Poprawa spójności społecznej. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i profilaktyka wad postawy.

Uczniowie klas 0, I, IV naszej szkoły będą brali udział w tym projekcie. Będą realizowane następujące działania:

  • Dodatkowe zajęcia edukacyjno – ruchowe dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.
  • Edukacja/ profilaktyka uczniów klasy IV.
  • Edukacja rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat.
  • Badania diagnostyczne wad postawy z ustaleniem dalszych metod leczenia.
  • Ćwiczenia na basenie (jeśli pozwoli na to sytuacja związana z epidemią COVID 19).

Udział rodziców i dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Materiały do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa (uczeń) – pobierz

Deklaracja Wady Postawy (rodzic) – pobierz

Formularz kandydata na uczestnika projektu (uczeń) – pobierz

Formularz kandydata na uczestnika projektu (rodzic) – pobierz

Regulamin projektu – pobierz

Program dla szkół

Unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Akademia Aquafresh 

Ogólnopolski program skierowany do przedszkoli. Celem programu jest propagowanie nawyku mycia zębów. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej, jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

Klub Mleczaka

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem jest:
a. edukacja z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
b. zmiana nawyków higienicznych dzieci i dorosłych.

Klub Bezpiecznego Puchatka

Covidowe zdrowe love! – Ogólnopolski projekt edukacyjny