„Środki chemiczne to nie zabawa” – spotkanie z przedstawicielem KRUS

W dniu 27.02.2017 r. odbyło się spotkanie z panią Alicją Małachowską  przedstawicielką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktu ze środkami chemicznymi używanymi w gospodarstwie rolnym. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób chronić siebie oraz innych przed szkodliwym działaniem środków chemicznych. Pani Alicja Małachowska opowiedziała uczniom również o konkursie plastycznych organizowanym przez KRUS pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Bezpieczeństwo na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.