Czytelnik miesiąca – listopad

Czytelnikami listopada zostali Karolina Szczech z oddziału przedszkolnego oraz Katarzyna Pawłowska z klasy V.