Wyboru do Samorządu Uczniowskiego

25 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym: Wiktoria Solińska kl. VIII – Przewodnicząca Samorządu, Jakub Barwikowski kl. VII – Zastępca, Sebastian Skibniewski kl. VII – Skarbnik, Fabian Obrycki kl. V – Sekretarz.