Komunikat dyrektora szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie ludzi wokół nas, stąd wiele wymagań, ograniczeń i zasad, o przestrzeganie których apelujemy.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki. Więcej informacji na temat zasad organizacji zajęć znajduje się w załączniku dostępnym TUTAJ.