Projekt pt.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”

Nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez  Gminę Szczuczyn  projekcie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”. Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wartość inwestycji to 119500 zł, a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 111862,50 zł.Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres 01.01.2019-30.06.2020. Odbiorcami projektu sązarówn  uczniowie, jaki i nauczyciele, a nawet rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez wsparcie rozwoju technologii informacyjno– komunikacyjnej w szkole. W ramach tego działania nasza szkoła została doposażona w sprzęt (TIK), a pracownie przedmiotowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w formie i w sposób fascynujący i zaciekawiający omawianie poszczególnych zagadnień świata nauki.Wykorzystując zdobyte fundusze zakupiono 15 laptopów do pracowni informatycznej, 20 tabletów, tablicę interaktywną wraz z projektorem oraz 5 robotów Lofi.

W celu jeszcze większego wzmocnienia oddziaływań dydaktycznych zaplanowano również szereg zajęć w postaci dodatkowych lekcji skierowanych do uczniów klas III-VII.Łącznie do zajęć przystąpiło 40 uczniów. W ramach projektu zorganizowano dwa rodzaje zajęć:

  • „Akademia Współczesnego Człowieka”, ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
  • „Warsztaty z programowania” poruszające tematykę programowania w środowisku Scratch.

W ramach realizacji projektu sfinansowano studia dla nauczyciela: „Informatyka z programowaniem w szkole”.

Realizacja projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” spełnia swoje tytułowe założenia i realnie przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania w szkole, a co za tym idzie do rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach, dając im lepsze możliwości edukacyjne i zawodowe na przyszłość.

Czytelnik miesiąca

Czytelnikiem Miesiąca w listopadzie została Anna Gede z klasy IV. Konkurs zorganizowała Pani Jolanta Nerkowska.

Andrzejki

Dnia 28. 11. 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych połączony z dyskoteką. Muzykę, konkursy i wróżby zorganizował Samorząd Uczniowski oraz członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Konkurs religijny pt. „Najładniejszy różaniec”

20 listopada ogłoszono wyniki konkursu na „Najładniejszy różaniec”. I miejsce zajął Rafał Chmielewski z kl. IV. II miejsce zajęły: Kamila Kiełczewska z kl. IV i Karolina Szczech z kl. II. III miejsce zajął Wojciech Truszkowski z kl. I. Konkurs zorganizowała Pani Małgorzata Laszczkowska.

Czytelnik miesiąca

Czytelnikiem Miesiąca w październiku został Nathaniel Chrostowski z klasy I. Konkurs na Czytelnika Miesiąca zorganizowała Pani Jolanta Nerkowska.

Igrzyska w unihokeju

Dzieci powiatu grajewskiego w unihokeju dziewcząt i chłopców. Tradycyjnie w zawodach wzięły udział drużyny naszej szkoły. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po rozegranych meczach i podliczeniu punktów nasi chłopcy zajęli 4, a dziewczęta 3 miejsce w powiecie.
Natomiast 14 i 15 listopada odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. Zawody również rozegrane zostały w kategorii dziewcząt i chłopców. Starsi uczestnicy zakończyli swoje zmagania na trzecim miejscu chłopcy i na drugim dziewczęta, które jednocześnie awansowały do dalszej fazy rozgrywek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w kolejnych etapach gry.

„Światło Pamięci Niezwyciężonym”

10 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Światło Pamięci Niezwyciężonym”. Celem inicjatywy było upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zapalili znicze na grobach żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę. Opiekunem uczniów była Pani Hanna Dzięgielewska.

Dyskoteka charytatywna

05 listopada członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. K. Kurzatkowską zorganizowali dyskotekę dla uczniów naszej szkoły. Dochód ze sprzedaży biletów wstępu zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym.

Pomoc koleżeńska w nauce

Szkolny Klub Wolontariusza działający w naszej szkole ogłasza, iż uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z pomocy koleżeńskiej w nauce języka angielskiego. Zapraszamy wszystkich mających trudności w nauce do skorzystania z takiej formy pomocy. Chętnie pomożemy nadrobić zaległości i utrwalić materiał. Spotykamy się w środy lub czwartki podczas długich przerw w pracowni językowej.

Narodowy Dzień Odzyskania Niepodległości

08 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Następnie cała społeczność szkolna wzięła udział w żywej lekcji historii przygotowanej przez uczniów z klas IV-VIII pod kierunkiem Pani Alicji Szleszyńskiej i Pani Ewy Grunwald.